Miljöhänsyn

I alla Rotemica:s / G Mondini:s produkter finns genomtänkt hänsynstagande till vår miljö. Vi levererar förpackningsmaskiner som är kostnads/miljöeffektiva vilket är en fördel både för miljön och för våra kunder. Något som ni givetvis också kan gå ut mer i marknadsföringen av era produkter.

Följande arbete pågår och är under ständig utveckling:

  • Mindre gasanvändning
  • Motorer som är miljögodkända
  • Mindre tryckluftsanvänding
  • Färre antal rörliga delar
  • Alla detaljer av högsta kvalitet vilket säkerställer en längre och mer stabil användning av enheten även under hårda förhållanden. Att delar av förpackningsmaskinen inte behöver bytas ut lika ofta är bra både för produktionen, miljön och plånboken!

Utöver dessa faktorer är förstås själva förpackningen minst lika viktig. Vi hjälper till och hittar dom material som ni behöver. Ni kanske har önskemål om att hela förpackningen ska vara återvinningsbar? Inga problem. Kontakta oss idag så diskuterar vi förutsättningslös vad vi kan hjälpa just er med!